Εγκατάσταση
  • Κατά την άφιξή του ο εκθέτης, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στον εκθεσιακό χώρο παραλαμβάνει τον εκθετήριο χώρο του από τον Υπεύθυνο Περιπτέρου του.
  • Ο εκθέτης υποβάλλει σχέδιο διαμόρφωσης εκθετηρίου χώρου για έγκριση στο Τμήμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ισχύει για εκθετήρια τύπου 1).
  • Οι κατασκευές των εκθετηρίων χώρων επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα, κυρίως για τα τμήματα που συνορεύουν με άλλους εκθέτες.
  • Ασφαλειοκιβώτια, φρεάτια παροχής νερού, ηλεκτρικού κλπ., που υπάρχουν σε ορισμένους χώρους, δεν θα πρέπει να καλύπτονται, έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποκάλυψή τους σε περίπτωση βλάβης ή νέας σύνδεσης.
  • Κατασκευές μπετόν, κτίσιμο, εκσκαφές τοπικές και γενικές, τρύπες κλπ., δεν επιτρέπονται στις εγκαταστάσεις και τα υλικά της HELEXPO. Η φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο από ειδική επιτροπή κοστολόγησης ζημιών και παραβάσεων.
  • Όλες οι εργασίες διακόσμησης και διευθέτησης των εκθετηρίων χώρων θα πρέπει να έχουν τελειώσει μία ημέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης.
Αποχώρηση
  • Με τη λήξη της έκθεσης, ο εκθέτης, αφού τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο Λογιστήριο της HELEXPO, παραλαμβάνει θεωρημένη άδεια εξαγωγής των εκθεμάτων του. Κατά την αποχώρησή του από την HELEXPO, την παραδίδει στον υπεύθυνο του περιπτέρου του.
  • Ο εκθέτης υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών, που πιθανόν έχει προκαλέσει στον εκθετήριο χώρο του και στην άμεση απομάκρυνση όλων των εκθεμάτων και υλικών διακόσμου, μέσα στις ημερομηνίες, που, από τον κανονισμό συμμετοχής, ορίζονται.